Προπτ, Επείγον, Απομακρυσμένη εξέταση φοιτητών που διαμένουν στο εξωτερικό

02-06-20 eperan 0 comment

 

Καλούνται οι φοιτητές/τριες οι οποίοι δεν μπορούν να παρευρεθούν με φυσική παρουσία κατά την εξέταση των κάτωθι μαθημάτων, λόγω διαμονής τους εξωτερικό, να ενημερώσουν με e-mail (στο xrh-secr@unipi.gr) έως την Παρασκευή 5-6-2020, ότι επιθυμούν να εξεταστούν ηλεκτρονικά στα εν’ λόγω μαθήματα.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι
ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

Στο e-mail τους θα πρέπει να έχουν επισυνάψει σχετικό δικαιολογητικό για τη διαμονή τους στο εξωτερικό.

Οι Κύπριοι φοιτητές δεν χρειάζεται να στείλουν σχετικό δικαιολογητικό, οφείλουν όμως να ενημερώσουν ότι επιθυμούν να εξεταστούν απομακρυσμένα στα μαθήματα αυτά.

Η απομακρυσμένη εξέταση θα προγραμματιστεί από τον εκάστοτε διδάσκοντα του μαθήματος.

Η ανωτέρω προθεσμία θα τηρηθεί αυστηρά.