Προπτ, Δήλωση αδυναμίας συμμετοχής στις εξ’ αποστάσεως εξετάσεις

04-06-20 eperan 0 comment

Καλούνται οι φοιτητές οι οποίοι αδυνατούν να συμμετάσχουν στις εξ’ αποστάσεως εξετάσεις μαθήματος/των, λόγω έλλειψης εξοπλισμού, και οι οποίοι επιθυμούν να εξεταστούν με φυσική παρουσία, να δηλώσουν αυστηρά έως την Δευτέρα 8-6-2020 και ώρα 13:00 ακριβώς σε ποια μαθήματα θέλουν να εξεταστούν, δηλώνοντας παράλληλα και τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, αριθμό μητρώου).

 

Δηλώστε εδώ: https://forms.gle/Qq3p5DVs2jnj2T1B9