Προπτ, Δήλωση αδυναμίας συμμετοχής στις εξετάσεις με φυσική παρουσία

04-06-20 eperan 0 comment

Καλούνται οι φοιτητές οι οποίοι αδυνατούν να παραστούν σε δια ζώσης γραπτή ή προφορική εξέταση μαθήματος/των και οι οποίοι επιθυμούν να εξεταστούν εξ’ αποστάσεως, να δηλώσουν αυστηρά έως την Δευτέρα 8-6-2020 και ώρα 13:00 ακριβώς σε ποια μαθήματα θέλουν να εξεταστούν, δηλώνοντας παράλληλα και τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, αριθμό μητρώου).

 

Δηλώστε εδώ: https://forms.gle/cFuAjTtfQUC9C44j7