Προπτ, Επείγουσα ανακοίνωση, Συμμετοχή στις εξετάσεις ατόμων που δικαιούνται προφορικής εξέτασης

04-06-20 eperan 0 comment

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος οι οποίοι έχουν δικαίωμα προφορικής εξέτασης (έχουν καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία), και οι οποίοι επιθυμούν να εξεταστούν προφορικά, να ενημερώσουν τη σχετική φόρμα ακριβώς για το ποια μαθήματα επιθυμούν να εξεταστούν προφορικά, καθώς και για τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, αριθμό μητρώου).

Θα γίνουν δεκτές οι ενημερώσεις  που θα σταλούν έως την Δευτέρα 8/6/2020 στις 13:00 η ώρα, προκειμένου να γίνει ο απαραίτητος προγραμματισμός.

Δηλώστε τις επιλογές σας εδώ:

https://forms.gle/ugL7TcsJUTfFp8St7