Προπτ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ-ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

04-06-20 eperan 0 comment

Ακολουθεί το πρόγραμμα εξεταστικής εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Στα μαθήματα που εξετάζονται εξ αποστάσεως, κατά τη διάρκεια  της εξέτασης, ο διδάσκων (ή η διδάσκουσα) ή/και ο επιτηρητής (επιτηρήτρια) θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα επιτήρησης του φοιτητή μέσω κάμερας.

Για τα μαθήματα που εξετάζονται πριν τις 30/6/2020, η ύλη καλύπτεται πλήρως από το υλικό που έχει ήδη διατεθεί ηλεκτρονικά στους φοιτητές.

Οι φοιτητές οφείλουν να ελέγξουν τη σύνδεσή τους με το MS Teams και το E-class, προκειμένου να έχουν πλήρη πρόσβαση στις εξετάσεις.

Για τα μαθήματα που εξετάζονται διαζώσης, όπου αναφέρεται ΚΕΚΤ είναι το Κεντρικό Κτήριο του Πανεπιστημίου.

 

Πρόγραμμα Εξεταστικής Εαρινού ΧΡΗ

 

Ενημέρωση προς φοιτητές – προαπαιτούμενες ενέργειες για τη συμμετοχή στις εξ αποστάσεως εξετάσεις μέσω MS Teams / eclass

Οδηγίες για την ταυτοπροσωπία και για τις βεβαιώσεις εξετάσεων