Προπτ, Ύλη Αγγλικών (2ου, 4ου, 6ου και 8ου Εξαμήνου)

04-06-20 web.xrh 0 comment

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

 

ΥΛΗ 2ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

1. BASIC BUSINESS ENGLISH, (Sivridou, F.) κεφ. 30 -35 σελ. 201 -243, καθώς και τις μεταφραστικές ασκήσεις των προαναφερόμενων κεφαλαίων, σελ. 257 -260.

2. COMMERCIAL CORRESPONDENCE – A PRACTICAL GUIDE, (MORMORI, P.) κεφ. 1 -6 σελ. 19 -114

3. Σημειώσεις: (Από το βιβλίο SKILLS AND FUNCTIONS IN BUSINESS ENGLISH, Sivridou, Tombrou, Iakovos το Part I σελ. 11-50)

ΥΛΗ 4ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

1. INTERMEDIATE BUSINESS ENGLISH,(MORMORI, P.; SIVRIDOY, F.; TOMBROU, C.)
Κεφ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 15, 16, 21 22, 23, 25, 34, 36, 37, 38, 41, 42
GRAMMAR: σελ. 245 – 267

2. COMMERCIAL CORRESPONDENCE – A PRACTICAL GUIDE, (MORMORI, P.) κεφ. 9 και 10 σελ. 169 -225

ΥΛΗ 6ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

1. Mormori, P. COMMERCIAL CORRESPONDENCE, A PRACTICAL GUIDE. Φαίδιμος . Chapters: 13 and 14 (Insurance, Banking)
2. English for Business Communication – G.V. Diamantis Units 7&8
3. Essay Writing for Academic Purposes – Fotini Sivridou
4. Worksheets – Σημειώσεις

ΥΛΗ 8ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

1. Sivridou F., Tombrou C., English for Advanced Studies in Economics & Business Management:
Κεφάλαια 4, 5, 6. ΕΚΤΟΣ ΥΛΗΣ:Τα κείμενα 6.1, 6.3. Οι ασκήσεις και η γραμματική αυτών των κεφαλαίων είναι μέσα στην ύλη.
2. Karamitroglou F., Essential Business Terminology for Native Speakers of Greek:
Ενότητες: 1.4, 1.8, 1.12, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 5.1