Προπτ, Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, Ανακοίνωση από τη διδάσκουσα

05-06-20 eperan 0 comment

Όσοι φοιτητές/ φοιτήτριες δώσουν το μάθημα “Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής“, παρακαλούμε να έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους στο eclass, στο εξεταζόμενο μάθημα, έως Δευτέρα 8/6/2020, στις 13.00.

Όποιος δεν έχει τον κωδικό για το μάθημα παρακαλώ να το ζητήσει από τη διδάσκουσα.