Ενημέρωση προς φοιτητές – προαπαιτούμενες ενέργειες για τη συμμετοχή στις εξ αποστάσεως εξετάσεις μέσω MS Teams / eclass

09-06-20 eperan 0 comment

Ενημέρωση προς φοιτητές – προαπαιτούμενες ενέργειες για τη συμμετοχή στις εξ αποστάσεως εξετάσεις μέσω Teams/eclass

  • Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές να βεβαιώσουν ότι διαθέτουν ιδρυματικό λογαριασμό εν ισχύ και ότι γνωρίζουν τα credentials. Εάν κάποιος φοιτητής δεν διαθέτει λογαριασμό παρακαλείται να τον δημιουργήσει άμεσα μέσω του https://uregister.unipi.gr/

Εάν έχει γίνει ήδη η δημιουργία του ιδρυματικού λογαριασμού, δεν χρειάζεται να γίνει ξανά η διαδικασία μέσω του uregister.unipi.gr

Σημειώνουμε ότι, σε περίπτωση αδυναμίας ολοκλήρωσης της δημιουργίας λογαριασμού λόγω ασυμφωνίας στοιχείων, η διαδικασία ενημέρωσης των στοιχείων ενδεχομένως να είναι χρονοβόρα και να απαιτήσει ενέργειες περισσότερων των μιας υπηρεσιών εντός και εκτός Πανεπιστημίου (περιλαμβανόμενης πιθανής επίσκεψης στο ΚΕΠ για ενημέρωση μητρώου ΑΜΚΑ). Δεν είναι βέβαιο ότι οι χρήστες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν εγκαίρως για προβλήματα τελευταίας στιγμής ώστε να συμμετάσχουν στις εξετάσεις.

  • Εάν κάποιος έχει ξεχάσει τον κωδικό του, παρακαλούμε να πραγματοποιήσει εγκαίρως ανάκτηση μέσω του https://mypassword.unipi.gr/
  • Μεγάλος αριθμός φοιτητών συνδέονται στο teams ως guests και όχι ως μέλη του Πανεπιστημίου με τον ιδρυματικό λογαριασμό. Παρακαλούνται οι φοιτητές που δεν το έχουν ήδη πράξει να δημιουργήσουν λογαριασμό Office365 μέσω του ΔΗΛΟΣ365 (https://delosgrnet.gr/). Επίσης παρακαλούνται οι διδάσκοντες να ενημερώσουν τους φοιτητές τους ώστε να εγγραφούν ως μέλη της ομάδας με τον ιδρυματικό λογαριασμό (μέσω π.χ του κωδικού ομάδας) και όχι ως guests.

Καθώς οι ομάδες εξέτασης θα δημιουργηθούν αυτόματα, η δημιουργία των λογαριασμών των φοιτητών στο ΔΗΛΟΣ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την Τετάρτη 10/6/2020. Όσοι φοιτητές δεν έχουν εγγραφεί στο ΔΗΛΟΣ έως τότε δεν θα περιλαμβάνονται στις ομάδες εξέτασης που θα δημιουργηθούν αυτόματα.

  •  Μεγάλος αριθμός λογαριασμών φοιτητών παρουσιάζει πρόβλημα στο ΔΗΛΟΣ365 και έχει γίνει αυτόματη επαναφορά από το ΕΔΥΤΕ. Το πρόβλημα στην πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν θα είναι αντιληπτό στους χρήστες καθώς δεν παρακωλύει την απευθείας σύνδεση μέσω της πλατφόρμας. Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές να κάνουν μία έστω φορά login μέσω του ΔΗΛΟΣ365 ώστε να επανασυνδεθεί ο ΔΗΛΟΣ365 λογαριασμός τους με τον Office 365 λογαριασμό.
  • Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές που δεν έχουν εγγραφεί στο eclass.unipi.gr να εγγραφούν μέσω της επιλογής «Εγγραφή» -> Φοιτητή -> Είσοδος με ιδρυματικό λογαριασμό.

Για τους φοιτητές του τμ. Ψηφιακών Συστημάτων και Πληροφορικής που διαθέτουν ανεξάρτητες πλατφόρμες eclass οι φοιτητές παρακαλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις στα τμηματικά τους websites και να απευθύνουν τα αιτήματά τους στους τοπικούς διαχειριστές.

  • Για παλαιότερους φοιτητές με πιστοποίηση μέσω credentials:

Στις 03/06/2020 έληξε η ισχύς όλων των παλαιών λογαριασμών του eclass.unipi.gr που πιστοποιούνται απευθείας με username και password του eclass (και όχι με τον ιδρυματικό λογαριασμό μέσω CAS). Αυτό αφορά παλαιότερους χρήστες μόνο. Οι χρήστες αυτοί θα πρέπει να επανεγγραφούν μέσω Ιδρυματικού Λογαριασμού και να ειδοποιήσουν με μήνυμά τους στο eclass@unipi.gr ώστε να γίνει συγχώνευση του παλαιού λογαριασμού με το νέο.

Εάν το όνομα χρήστη κάποιου φοιτητή ήταν ίδιο με αυτό του ιδρυματικού λογαριασμού, (πχ. x12548), η διαδικασία επανεγγραφής δεν θα προχωρήσει. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αποσταλεί mail στο eclass@unipi.gr για να γίνει αλλαγή τρόπου πιστοποίησης από τους διαχειριστές.

 

  • Οι φοιτητές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τις διαδικασίες ενεργοποίησης των λογαριασμών τους παρακαλούνται να αποστέλλουν μήνυμα στο helpdesk@unipi.gr αφού πρώτα έχουν βεβαιωθεί ότι ακολουθούν σωστά τις διαδικασίες που περιγράφονται στις αναρτημένες οδηγίες. Κατά την επικοινωνία τους με το helpdesk οι φοιτητές παρακαλούνται να αναφέρουν όλη την αναγκαία πληροφορία για τη και συγκεκριμένα:

Ονοματεπώνυμο, Αριθμό Μητρώου, Τμήμα Φοίτησης, Πλατφόρμα/Υπηρεσία στην οποία αντιμετωπίζουν πρόβλημα, Περιγραφή του προβλήματός τους, καθώς και τυχόν κωδικούς λάθους/screenshot του προβλήματος, ώστε να καταστεί δυνατή η διερεύνηση από το τεχνικό προσωπικό.

Οδηγίες για τη χρήση των υπηρεσιών mypassword και uregister βρίσκονται αναρτημένες στο https://www.unipi.gr/unipi/el/idm.html

Οι οδηγίες προς φοιτητές για τη συμμετοχή στο Teams είναι αναρτημένες στο https://www.unipi.gr/teleteaching

 

 

Από το Τμήμα Μηχανοργάνωσης

 

Foitites_anagkaies_energeies