σημαντική υπενθύμιση τμήματος για τις εξετάσεις

14-06-20 eperan 0 comment

 

Υπενθυμίζουμε στους φοιτητές / φοιτήτριες του Τμήματος, ότι για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις του Τμήματος πρέπει:

  1. να έχουν εγγραφεί στο ECLASS, στα μαθήματα που πρόκειται να δώσουν, το αργότερο 24 ώρες πριν την εξέταση του μαθήματος
  2. να έχουν εγγραφεί στο MS TEAMS, μέσω του ΔΗΛΟΣ 365, με ους κωδικούς του πανεπιστημίου. Την μέρα της εξέτασης θα μπαίνουν όλοι οι φοιτητές στο Teams με τον κωδικό αναζήτησης μαθήματος. που έχει ανακοινωθεί στο site του Τμήματος

 

🔑🔑🔑 MS Teams, τα μαθήματα