Αγγλικά ΙΙ (μητρώα πριν το 2019), ενημέρωση για τις εξετάσεις

20-06-20 eperan 0 comment

  • Για τους παλιούς φοιτητές ισχύει η ύλη που είχαν και πέρυσι.
  • Τα θέματά τους είναι όλα ταίριασμα (matching).
  • Καλούνται να απαντήσουν
  • σε 5 ασκήσεις από 5 περιπτώσεις η κάθε  μία. Συνολικά 25 αντιστοιχίσεις.
  • διάρκεια καθαρής εξέτασης 30’. (9.00-9.30 ξεκινάει η ταυτοποίηση, στις 9.30-10.00 παίρνουν τα θέματα  από το eclass).
  • Ο χρόνος που έχουν για να απαντήσουν είναι υπεραρκετός

 

  • ΕΠΕΙΓΟΝ
  • Παρακαλούμε πολύ οι φοιτητές/φοιτήτριες να βρουν το μάθημα στο eclass και να εγγραφούν. Ο τίτλος του μαθήματος είναι: Παλαιό πρόγραμμα Αγγλικά ΙΙ (εισαχθέντες πριν το 2019).