Προπτ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 2ου, 4ου, 6ου, 8ου εξαμήνου

26-06-20 web.xrh 0 comment

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές των Τμημάτων

Βιομηχανικής Διοίκησης & Tεχνολογίας

Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

Οικονομικής Επιστήμης

Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

ότι η εξέταση των  Γερμανικών 2ου,  4ου,  6ου,  8ου  εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί με προφορική εξέταση εξ’ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας Teams. Την ημέρα και ώρα που αναγράφεται στο πρόγραμμα εξετάσεων οι φοιτητές θα πρέπει να επιλέξουν την αντίστοιχη ομάδα.

Οι ομάδες είναι:

«Ομάδα εξέτασης 1- Γερμανικά  ΙΙ – ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ»

«Ομάδα εξέτασης 1- Γερμανικά   IV – ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ»

«Ομάδα εξέτασης 1- Γερμανικά  VI – ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ»

«Ομάδα εξέτασης 1- Γερμανικά  VIΙΙ – ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ»

Οι σημειώσεις των μαθημάτων αυτών έχουν αναρτηθεί στο e-class του Πανεπιστημίου.

 

Ελπίδα Αλεξιάδου

Μέλος ΕΕΠ Γερμανικής γλώσσας