Προπτ, Aγγλικά IV, eclass

30-06-20 eperan 0 comment

Οι φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος που θέλουν να εξεταστούν στο μάθημα ΑΓΓΛΙΚΑ IV, παρακαλούμε να αιτηθούν εγγραφή στο

https://eclass.unipi.gr/modules/contact/index.php?course_id=1504

Η ονομασία του μαθήματος είναι:

ΑΓΓΛΙΚΑ 4ου ΟΙΚΟΝ, ΧΡΗΜΑΤ, ΒΔΤ, ΠΛΗΡΟΦ, Παλαίοι φοιτ ΟΔΕ ( εγγεγραμμένοι πριν το 2016) (BDT266)