📍 Σημαντική Ανακοίνωση του Τμήματος για τις Εξετάσεις

03-07-20 eperan 0 comment

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

 

                                                                             Πειραιάς 3.7.2020

Προς

τους Προπτυχιακούς και

Μεταπτυχιακούς Φοιτητές του Τμήματος

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων σχετικά με τις εξ αποστάσεως εξετάσεις, διευκρινίζουμε ότι σε περίπτωση που φοιτητής κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως εξέτασης μέσω e-class, δεν είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένος στο Teams, η εξέταση θεωρείται άκυρη και βαθμολογία δεν καταχωρείται στο σύστημα.

 

Από το Γραφείο Προέδρου