Κωδικοί αναζήτησης μαθημάτων για την εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020

31-08-20 eperan 0 comment

Ημερομηνίες και ώρες εξετάσεων Μάθημα Τύπος κωδικός
αναζήτησης μαθήματος
στο
MS Teams
 

Τρίτη 01/09

   
09:00-11:00 Οικονομικά της Ευρωπαικής Ολοκλήρωσης (επ.) Εξ’ αποστάσεως 1huod99
11:15-13:15 Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής (επ.) Εξ’ αποστάσεως oh0y9cz
13:30-15:30 Μακροοικονομική Ι Εξ’ αποστάσεως d6vmi27
15:45-17:45 Χρηματοικονομική Οικονομετρία (επ.) Εξ’ αποστάσεως eip3czu
 

Πέμπτη 03/09

   
09:00-11:00 Χρηματοοικονομική Θεωρία Εξ’ αποστάσεως vaxhv2r
11:15-13:15 Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής Εξ’ αποστάσεως
13:30-15:30 Θεωρία Μικροδομής Αγορών (επ.) Εξ’ αποστάσεως zrk94lc
15:45-17:45 Προιόντα Σταθερού Εισοδήματος Εξ’ αποστάσεως v5vx1fy

 

Δευτέρα 07/09
09:00-11:00 Περιβαλλοντική Χρηματοοικονομική (επ.) Εξ’ αποστάσεως
11:15-13:15 Εφαρμοσμένη Οικονομετρία (επ.) Εξ’ αποστάσεως i15snmf
13:30-15:30 Μέτρηση & Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου (επ.) Εξ’ αποστάσεως 1m2rrqb
15:45-17:45 Χρήμα και Τράπεζες Εξ’ αποστάσεως massy5l
 

Τετάρτη 09/09

11:00-14:00 Εισαγωγή στην Ασφάλιση Εξ’ αποστάσεως
14:15-16:15 Υπολογιστική Χρηματοοικονομική (επ.) Εξ’ αποστάσεως webw83q
 

Πέμπτη 10/09

11:15-13:15 Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Εξ’ αποστάσεως wcx7jmx
13:30-15:30 Επενδυτική Τραπεζική Εξ’ αποστάσεως 1m2rrqb
15:45-17:45 Στατιστική ΙΙ Εξ’ αποστάσεως nqbxksh
 

Παρασκευή 11/09

09:00-11:00 Μαθηματικά Ι Εξ’ αποστάσεως 1m2rrqb
11:15-13:15 Διαχείριση Κινδύνου Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων Εξ’ αποστάσεως 1m2rrqb
13:30-15:30 Εργαστήριο Τραπεζικής (επ.) Εξ’ αποστάσεως rpwzyti
15:45-17:45 Θεωρία Λήψης Αποφάσεων (επ.) Εξ’ αποστάσεως 1m2rrqb
 

Δευτέρα 14/09

09:00-11:00 Μικροοικονομική Ι Εξ’ αποστάσεως 1m2rrqb
11:15-13:15 Οικονομική της Πληροφορίας (επ.) Εξ’ αποστάσεως q315e0n
13:30-15:30 Τραπεζική Μικροοικονομική (επ.) Εξ’ αποστάσεως 1m2rrqb
 

Τρίτη 15/09

11:15-13:15 Ποσοτική Ανάλυση Διοικητικών Αποφάσεων Εξ’ αποστάσεως 1m2rrqb
13:30-15:30 Μικροοικονομική ΙΙ (έως Χ16) Εξ’ αποστάσεως vch7jod
13:30-15:30 Μικροοικονομική ΙΙ (επ.) Εξ’ αποστάσεως vch7jod
 

Τετάρτη 16/09

09:00-11:00 Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων Εξ’ αποστάσεως 33v1x2v
11:15-13:15 Νευροχρηματοοικονομική  (επ.) Εξ’ αποστάσεως 1m2rrqb
13:30-15:30 Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Εξ’ αποστάσεως gkic0qg
Πέμπτη 17/09
11:15-13:15 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Εξ’ αποστάσεως 1m2rrqb
14:00-17:00 Αναλογιστικά Μαθηματικά  
 

Παρασκευή 18/09

11:15-13:15 Αρχές Μάνατζμεντ Εξ’ αποστάσεως fxf16tt
13:30-15:30 Προχωρημένη Θεωρία Χαρτοφυλακίου (επ.) Εξ’ αποστάσεως uwajsox
 

Δευτέρα 21/09

11:15-13:15 Συγχωνεύσεις και Εξαγορές (επ.) Εξ’ αποστάσεως bx124ul
13:30-15:30 Μαθηματικά ΙΙ Εξ’ αποστάσεως 575blya
 

Τρίτη 22/09

09:00-11:00 Μακροοικονομική ΙΙ Εξ’ αποστάσεως 1m2rrqb
11:15-13:15 Οργανωσιακή Συμπεριφορά Εξ’ αποστάσεως ik0wbn2
 

Τετάρτη 23/09

09:00-11:00 Χρηματοοικονομική Διοικητική Εξ’ αποστάσεως 1m2rrqb
11:15-13:15 Διεθνείς Χρηματοοικονικές Αγορές Εξ’ αποστάσεως 1m2rrqb
 

Πέμπτη 24/09

09:00-11:00 Στοχαστικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά (επ.) Εξ’ αποστάσεως mj6wf8t
11:15-13:15 Εφαρμοσμένη Διεθνής Μακροχρηματοοικονομική Εξ’ αποστάσεως 2tky2ou
13:30-15:30 Φορολογική Λογιστική Εξ’ αποστάσεως 1m2rrqb
 

Παρασκευή 25/09

09:00-11:00 Πρακτική Άσκηση  (επ.) Εξ’ αποστάσεως
11:15-13:15 Οικονομετρία Εξ’ αποστάσεως
13:30-15:30 Παράγωγα Αξιόγραφα Εξ’ αποστάσεως 1m2rrqb
 

Δευτέρα 28/09

09:00-11:00 Διοικητική Λογιστική (επ.) Εξ’ αποστάσεως 1m2rrqb
11:15-13:15 Θεωρία Παιγνίων (επ.) Εξ’ αποστάσεως mij9hwr