Εξετάσεις στην “Εισαγωγή στην Ασφάλιση”, “Στοχαστικός Λογισμός” και “Αναλογιστικά Μαθηματικά”

04-09-20 eperan 0 comment

Ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι, στα μαθήματα επιλογής τα οποία προσφέρονται στο Τμήμα μας ως συνδιδασκαλία από το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιαστήμης:

  • Εισαγωγή στην Ασφάλιση
  • Στοχαστικός Λογισμός
  • Αναλογιστικά Μαθηματικά

τόσο η ταυτοπροσωπία, όσο και οι ηλεκτρονικές εξετάσεις τους, θα πραγματοποιηθούν μέσω του TEAMS.