Ανακοίνωση σχετικά με το διαγωνισμό CFA Institute Research Challenge International Competition 2020

15-09-20 web.xrh 0 comment

Ανακοινώθηκε πρόσφατα από τον οργανισμό CFA Society Greece, ότι για φέτος ο διαγωνισμός (CFA Institute Research Challenge) θα έχει ως αντικείμενο ανάλυσης & αποτίμησης την εισηγμένη εταιρία γαλακτομικών προϊόντων, Kri Kri Milk Industry S.A. Για λόγους ασφαλείας όλων των συμμετεχόντων ο διαγωνισμός φέτος σε όλα τα επίπεδα (εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο) θα γίνει διαδικτυακά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom.

Κατόπιν αυτών, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν μέχρι την Κυριακή 20/09/2020 την αρχική πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής στον ακαδημαϊκό σύμβουλο Επίκ. Καθηγητή Δημήτριο Κυριαζή (dkyr65@gmail.com).

Σχετικά με τη διαδικασία της αρχικής επιλογής της ομάδας οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι απαιτούνται τα εξής:

  1. να είναι κατά προτίμηση (χωρίς αυτό να είναι δεσμευτικό) στο 7ο εξάμηνο των σπουδών τους και να έχουν παρακολουθήσει το μάθημα επιλογής 8ου εξαμήνου «Συγχωνεύσεις & Εξαγορές»
  2. να έχουν πολύ καλή έως άριστη γνώση αγγλικών τόσο σε γραπτό όσο και σε προφορικό λόγο (να έχουν δίπλωμα Proficiency)
  3. να έχουν πολύ καλή έως άριστη επίδοση στα μαθήματα του πτυχίου τους που έχουν παρακολουθήσει μέχρι και το 3ο έτος των σπουδών τους και κατά προτίμηση να έχουν περάσει όλα τα μαθήματα μέχρι σήμερα λόγω του πέραν του προφανούς κριτηρίου της πολύ καλής επίδοσης στις σπουδές τους θα έχουν να αντιμετωπίσουν σημαντικό φόρτο εργασίας για τις ανάγκες του διαγωνισμού
  4. θα πρέπει να κάνουν στα αγγλικά παρουσίαση 10 λεπτών (πιθανόν διαδικτυακά μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας) στον ακαδημαϊκό σύμβουλο το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου σε ημερομηνία και ώρα που θα ανακοινωθεί αμέσως μετά την Πέμπτη 1 Οκτωβρίους, η οποία θα αφορά στην εργασία αποτίμησης του ΑΔΜΗΕ σε μορφή ppt (powerpoint) (επισυναπτόμενο αρχείο) που πραγματοποιήθηκε από την ομάδα που εκπροσώπησε το 2019 το Τμήμα μας στο διαγωνισμό  του CFA

Για να ελεγχθεί σε πρώτη φάση εάν οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τα κριτήρια 1-3 θα πρέπει επίσης το αργότερο μέχρι και την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020) να επισυνάψουν ηλεκτρονικά (προτιμητέο) ή σε φυσική μορφή στον ακαδημαϊκό σύμβουλο αντίγραφα πτυχίου γλωσομάθειας Αγγλικών και μια συνοπτική κατάσταση βαθμολογίας μαθημάτων με μέσον όρο βαθμολογίας που θα λάβουν από τη Γραμματεία.

Σημειώνεται, ότι σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιλεγούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι (ο μέγιστος επιτρεπτός αριθμός μελών ομάδας είναι 5 άτομα) θα υπάρξει και ένας μικρός αριθμός (2 άτομα) επιλαχόντων αναπληρωματικών σε περίπτωση που κάποιο από τα μέλη της ομάδας αποχωρήσει.

Εκ του ακαδημαϊκού συμβούλου της ομάδας CFA

Δημητρίου Κυριαζή