Εγγραφή αλλοδαπών – αλλογενών

24-09-20 eperan 0 comment

 

Πειραιάς 24 Σεπτεμβρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Καλούνται οι εισακτέοι αλλοδαποί – αλλογενείς απόφοιτοι Λυκείων εκτός Ε.Ε. και αποφοίτων λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε. στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για το ακαδημαϊκό έτος 2020- 2021 να καταθέσουν οι ίδιοι ή νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από αυτούς, τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να γίνει ο έλεγχος για την εγγραφή τους, στη Γραμματεία του Τμήματός τους, από 23 μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου 2020 κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:  xrh secr@unipi.gr

Σας γνωρίζουμε επίσης ότι, λόγω των περιοριστικών μέτρων που έχουν υποβληθεί στην Αττική καθώς και της ΚΥΑ 107981/Ζ1/20-8-2020 (Β’ 3473), έχει θεσπιστεί ανώτατο όριο 9 ατόμων για τις συναθροίσεις σε κλειστούς και ανοικτούς χώρους από 21/9/2020-4/10/2020 και η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική στους κλειστούς και ανοικτούς κοινόχρηστους χώρους του Πανεπιστημίου.

Οι εισακτέοι από την Κύπρο δύναται να αποστείλουν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο, με συστημένη ταχυδρομική αποστολή ή ταχυμεταφορά στη Γραμματεία του Τμήματός τους στην κάτωθι διεύθυνση:

 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Γραμματεία Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Καραολή &Δημητρίου 80,
18534 Πειραιάς

 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται αναφέρονται στην αναλυτική εγκύκλιο εγγραφών με αρ. πρωτ.: Φ.152/126892/Α5/23-09-2020 η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων:

https://www.minedu.gov.gr/exetaseis-2/allogeneis-m/anakoinwseis- allodapoi/46446-23-09-20-eggrafes-se-panepistimia-ton-eisagomenon-me-tin-eidiki- katigoria-allodapon-allogenon-apofoiton-lykeion-ektos-ee-kai-apofoiton-lykeion-i- antistoixon-sxoleion-kraton-melon-tis-e-e-3

Επιπλέον των δικαιολογητικών που απαιτούνται στην ανωτέρω εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, θα πρέπει να υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση (η οποία θα έχει το γνήσιο της υπογραφής ή μέσω της υπηρεσίας

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai- exousiodotese ή με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια επίσημη αρχή της χώρας προέλευσης ή σε ΚΕΠΠ, ή Αστυνομικό Τμήμα στην Ελλάδα).

 

 

 

το κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης:

Α) Έχω λάβει γνώση ότι με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679 που τέθηκε σε εφαρμογή την 25 Μαΐου 2018, καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. Στο πλαίσιο αυτό έχω ενημερωθεί ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τη διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς τηρεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν στους επιτυχόντες και τα οποία αποστέλλονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ) . Επίσης κατά την προσέλευση των νεοεισερχομένων φοιτητών, συλλέγει συμπληρωματικά στοιχεία, στα οποία περιλαμβάνονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Η τήρηση και η επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων πραγματοποιείται με στόχο την εγγραφή και στη συνέχεια την ακαδημαϊκή διαχείριση των φοιτητών, την επικοινωνία με τους οικείους σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς επίσης και την εξασφάλιση πρόσβασης τους σε παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών μου .Μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών, τα επικαιροποιημένα στοιχεία αποστέλλονται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ)

Β) Ενημερώθηκα για τα ανωτέρω και παρέχω τη συγκατάθεση μου για την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων για όλους τους προαναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας.

Γ)Τα ανωτέρω στοιχεία καθώς και τα δικαιολογητικά που έχω προσκομίσει/συνυποβάλλει είναι αληθή και ακριβή Δ) Το email………………………………………………………………….. είναι προσωπικό και σε αυτό επιθυμώ να δέχομαι προσωποποιημένη

αλληλογραφία

 

 

Υπεύθυνη Δήλωση