Εγγραφές τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού, τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και Ελλήνων αποφοίτων ξένων λυκείων του εξωτερικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21

07-10-20 eperan 0 comment

ΘΕΜΑ : Εγγραφή εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, τέκνων  Ελλήνων του εξωτερικού, τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και Ελλήνων αποφοίτων ξένων λυκείων του εξωτερικού,   για  το ακαδημαϊκό έτος 2020-21

 

Καλούνται οι υποψήφιοι της κατηγορίας, τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού, τέκνα Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και Ελλήνων αποφοίτων ξένων λυκείων του εξωτερικού, που εισάγονται στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πειραιώς για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματός τους οι ίδιοι, ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, από 7-10-2020 μέχρι και 15-10-2020, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

 

Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης : oik-secr@unipi.gr

Γραμματεία Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων: ode-secr@unipi.gr

Γραμματεία Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης: sta-secr@unipi.gr

Γραμματεία Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής:

xrh-secr@unipi.gr

Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής: plh-egrafes@unipi.gr

Γραμματεία Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών: naf-secr@unipi.gr

Γραμματεία Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών: des-secr@unipi.gr

Γραμματεία Τμήματος Τουριστικών Σπουδών: ts-secr@unipi.gr

 

Σας γνωρίζουμε επίσης ότι, λόγω των περιοριστικών μέτρων που έχουν υποβληθεί στην Αττική, έχει θεσπιστεί ανώτατο όριο 9 ατόμων για τις συναθροίσεις σε κλειστούς και ανοικτούς χώρους και η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική στους κλειστούς και ανοικτούς κοινόχρηστους χώρους του Πανεπιστημίου.

 

Ειδικά για τις εγγραφές του ακαδημαϊκού έτους 2020-21, λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν προκύψει από την πανδημία του COVID-19, οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, μέσω ταχυδρομικής αποστολής με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής, στην ταχ. διεύθυνση:

 

 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Γραμματεία Τμήματος………………..

ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Καραολή & Δημητρίου 80

185 34 Πειραιάς

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνταν να διαθέτουν οι υποψήφιοι, κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου και τα οποία πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος εισαγωγής, για τον τελικό έλεγχο προκειμένου να εγκριθεί και να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους, μπορούν να αναζητηθούν στις Οδηγίες για την εισαγωγή Ελλήνων του Εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό, έτους 2020.

Επιπλέον των δικαιολογητικών που απαιτούνται στις ανωτέρω Οδηγίες, θα πρέπει να υποβληθούν:

·         Αίτηση εγγραφής (υπόδειγμα 2)
  • Τρεις (3) φωτογραφίες σε μικρό μέγεθος
  • η επισυναπτόμενη Υπεύθυνη Δήλωση (υπόδειγμα 3) . Στην περίπτωση της αυτοπρόσωπης προσέλευσης στη Γραμματεία η Υ.Δ. υπογράφεται χωρίς βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής. Στην περίπτωση αποστολής των δικαιολογητικών είτε με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο είτε ταχυδρομικώς η Υ.Δ.  απαιτείται να φέρει βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής σε αρμόδια επίσημη αρχή της χώρας προέλευσης ή σε ΚΕΠΠ, ή Αστυνομικό Τμήμα στην Ελλάδα, ή μέσω της υπηρεσίας https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese εφόσον διαθέτετε στο όνομά σας κωδικούς Taxisnet και web banking.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία εγγραφής είναι αποκλειστική και όποιος δεν εγγραφεί μέσα σε αυτή χάνει οριστικά το δικαίωμα εγγραφής στο Τμήμα επιτυχίας.

 

Διεύθυνση Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας

 

 

ipodeigma-3-ypefthyni-dilosi-tekna ellinon-

ypodigma 2 aitisi

anakoinosi eggrafes tekna ellinon