🏅 το Τμήμα μας προσφέρει στους φοιτητές του απαλλαγές από 3 Papers των επαγγελματικών εξετάσεων Λογιστικής του Institute of Chartered Accountants of England and Wales (ICAEW)

12-10-20 eperan 0 comment

Παρουσίαση του ICAEW.

Θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως (μέσω Teams) ενημερωτική ομιλία του ICAEW προς τους προπτυχιακούς φοιτητές την Πέμπτη 22/10/2020 4:00-5:00μμ για παρουσίαση του προγράμματος και απαντήσεις σε σχετικές ερωτήσεις, από εκπρόσωπο του μη κερδοσκοπικού Οργανισμού.
Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε πατήστε εδώ: https://forms.gle/h2oSpToJt1NYNCab8

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Tο Τμήμα μας έλαβε, και προσφέρει στους φοιτητές του, απαλλαγές από 3 Papers των επαγγελματικών εξετάσεων Λογιστικής του Institute of Chartered Accountants of England and Wales (ICAEW)!

Το ICAEW βρίσκεται σε συνεργασία με το Ελληνικό Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών (ΣΟΕΛ) για την απόκτηση της ιδιότητας του ιδιότητα του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

 

 

ACA Credit Sheet 2020

ICAEW SOEL brochure – web

Θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως (μέσω Teams) ενημερωτική ομιλία του ICAEW προς τους προπτυχιακούς φοιτητές την Πέμπτη 22/10/2020 4:00-5:00μμ για παρουσίαση του προγράμματος και απαντήσεις σε σχετικές ερωτήσεις, από εκπρόσωπο του μη κερδοσκοπικού Οργανισμού.
Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε πατήστε εδώ: https://forms.gle/h2oSpToJt1NYNCab8