Τραπεζική – Διοίκηση & Στρατηγική

12-10-20 web.xrh 0 comment

Κύριος στόχος του βιβλίου είναι να εισάγει τους αναγνώστες στο συναρπαστικό αντικείμενο της τραπεζικής· να τους βοηθήσει να βλέπουν τη μεγάλη εικόνα, να «μπαίνουν στα ρούχα» των πολυάριθμων ενδιαφερομένων, να σκέπτονται στρατηγικά ως υψηλόβαθμα στελέχη τραπεζών, επιχειρήσεων, συμβουλευτικών εταιρειών, των εποπτικών αρχών, της κυβερνήσεως και της κεντρικής τραπέζης. Να τους βοηθήσει, επίσης, να παίρνουν καλύτερες αποφάσεις ως στελέχη των προαναφερθέντων οργανισμών αλλά και ως δανειζόμενοι, καταθέτες και άλλοι χρηματοδότες και πελάτες των τραπεζών.

Προς τούτο, ξεκινά από πολύ βασικά θέματα, όπως τα χαρακτηριστικά των κύριων χρηματοοικονομικών προϊόντων και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις όλων των αντισυμβαλλομένων των τραπεζών· συνεχίζει με ενδελεχή ανάλυση των λειτουργιών και των κινδύνων των τραπεζών και της αλληλεπιδράσεως των τραπεζών με την οικονομία και τις αγορές. Συνδυάζοντάς τα, καταλήγει σε σύνθετα θέματα, όπως η στρατηγική αλληλεπίδραση όλων των ενδιαφερομένων, σε ένα περιβάλλον με συνεχείς αλλαγές στην οικονομία, στο δαιδαλώδες θεσμικό πλαίσιο και στις προσδοκίες της κοινωνίας για τις τράπεζες.

Στην πορεία, το βιβλίο αναδεικνύει τη μεγάλη δυνητική συμβολή των τραπεζών στην ευημερία του κοινωνικού συνόλου αλλά και τα προβλήματα από την αναποτελεσματική λειτουργία τους. Όταν οι τράπεζες λειτουργούν αποτελεσματικά, δίνουν ευκαιρίες σε δημιουργικούς ανθρώπους να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους και σε επιχειρήσεις να αναπτυχθούν, συμβάλλοντας έτσι στην πρόοδο και την κοινωνική δικαιοσύνη. Στην αντίθετη περίπτωση, αποτελούν τροχοπέδη στην ανάπτυξη, εντείνουν και διαιωνίζουν τις κοινωνικές ανισότητες και, σε ακραίες καταστάσεις, προκαλούν κρίσεις – όλα με μεγάλο οικονομικό και κοινωνικό κόστος.

Περαιτέρω, το βιβλίο αναδεικνύει πώς εμείς, οι απλοί πολίτες, μπορούμε να συμβάλουμε στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των τραπεζών, προς όφελος όλων.