Προπτ, Σύμβουλος Καθηγητής

19-10-20 eperan 0 comment

Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής έχει υιοθετήσει τον θεσμό του «Συμβούλου Καθηγητή» από 20.12.2012, με σχετική απόφαση Συνέλευσης.

Ειδικότερα ο Σύμβουλος Καθηγητής:

 • συζητά, πληροφορεί και συμβουλεύει τον φοιτητή για το Πρόγραμμα Σπουδών·
 • συζητά με τον φοιτητή την πορεία των σπουδών του και αναζητούν από κοινού λύσεις στα προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζει ο φοιτητής·
 • ενθαρρύνει την ανάληψη πρωτοβουλιών από τον φοιτητή και τον ενεργοποιεί απέναντι στις ίδιες του τις σπουδές·
 • ενημερώνει τον φοιτητή και τον βοηθά να κάνει επιλογές εξειδικευμένων μαθημάτων·
 • ενημερώνει τον φοιτητή για τις προοπτικές και δυνατότητες για μεταπτυχιακές σπουδές·
 • συζητά με τον φοιτητή ακόμη και προσωπικές δυσκολίες (οικογενειακά προβλήματα, προβλήματα υγείας) οι οποίες μπορεί να επηρεάζουν τις σπουδές του·
 • είναι στη διάθεση του φοιτητή προκειμένου να τον συμβουλέψει σε κάθε θέμα που προκύπτει κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της φοίτησής του στο Τμήμα

Σύμφωνα με τον Κανονισμό ΠΠΣ του Τμήματος (άρθρο 21), ο θεσμός μετονομάζεται σε «Σύμβουλο Σπουδών». Ο Σύµβουλος Σπουδών ενηµερώνει, πληροφορεί και συµβουλεύει τους φοιτητές σε όλα τα θέµατα των σπουδών τους και της µετέπειτα επαγγελµατικής τους σταδιοδροµίας, συµβουλεύει και υποστηρίζει τους πρωτοετείς φοιτητές µε σκοπό να διευκολυνθεί η µετάβαση από την δευτεροβάθµια στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και καταβάλλει ιδιαίτερη υποστηρικτική φροντίδα σε φοιτητές που αντιµετωπίζουν οικογενειακές, προσωπικές ή άλλες δυσκολίες στην επιτυχή περάτωση των σπουδών τους.

Με απόφαση του Τμήματος, η κατανομή των φοιτητών έχει ως εξής:

 • Σύμβουλοι Σπουδών για τους φοιτητές του 1ου έτους σπουδών είναι οι κ.κ. Μ. Ανθρωπέλος, Ν. Εγγλέζος και Χ. Στεφανάδης
 • Σύμβουλοι Σπουδών για τους φοιτητές του 2ου έτους σπουδών είναι οι κ.κ. Σ. Αναγνωστοπούλου, Π. Σταϊκούρας και Εμμ. Τσιριτάκης
 • Σύμβουλοι Σπουδών για τους φοιτητές του 3ου έτους σπουδών είναι οι κ.κ. Α. Αντζουλάτος, Ν. Κουρογένης και Γ. Σκιαδόπουλος
 • Σύμβουλοι Σπουδών για τους φοιτητές του 4ου έτους σπουδών είναι οι κ.κ. Δ. Βολιώτης, Δ. Κυριαζής και Γκ. Χαρδούβελης