Προπτ, Τραπεζική Μικροοικονομική, αλλαγή ώρας μαθήματος

21-10-20 eperan 0 comment

Το μάθημα επιλογής  Τραπεζική Μικροοικονομική θα πραγματοποιείται:

  • Τρίτη 14:15-16:00 (αντί του προγραμματισμένου 13:15-15:00) και
  • Πέμπτη 14:15-16:00 (όπως είναι προγραμματισμένο)