Προπτ, Ειδικά Θέματα ΔΠΧΑ, Ακύρωση/Αναπλήρωση διάλεξης 25/11

18-11-20 web.xrh 0 comment

Η διάλεξη του μαθήματος Ειδικά Θέματα ΔΠΧΑ της Τετάρτης 25/11 2-4μμ δεν θα πραγματοποιηθεί, και μεταφέρεται για την Πέμπτη 26/11 6-8μμ.