Προπτ, Διαχείριση Κινδύνου Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, Αναβολή διάλεξης 24/11

23-11-20 web.xrh 0 comment

Η διάλεξη του μαθήματος Διαχείριση Κινδύνου Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων της Τρίτης 24/11 αναβάλλεται λόγω συμμετοχής του διδάσκοντος στη διαδικασία Πιστοποίησης του Τμήματος.