Ανακοίνωση: Αναβολή της διεξαγωγής των κατατακτηρίων εξετάσεων

25-11-20 web.xrh 0 comment

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους αιτούντες για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος μας ότι, σύμφωνα με την 160442/Ζ1/23-11-2020 (ΦΕΚ 5200/τ.Β’/24-11-2020) Υ.Α., κατ’ εξαίρεση για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, λόγω της ισχύoς των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό́ του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού SARS- Cov 2, η διεξαγωγή́ των κατατακτηρίων εξετάσεων για την εισαγωγή́ σε Τμήματα ή Σχολές των Α.Ε.Ι. δεν θα πραγματοποιηθούν στο προγραμματισμένο χρονικό διάστημα   από́ 1 έως 20 Δεκεμβρίου , όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Φ1/192329/ B3/13.12.2013 . Η διεξαγωγή αυτών θα πραγματοποιηθεί  αποκλειστικά, μετά την άρση του έκτακτου μέτρου της αναστολής διεξαγωγής εξετάσεων με φυσική παρουσία, εντός του χρονικού διαστήματος που θα ανακοινωθεί από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το πρόγραμμα των κατατακτηρίων εξετάσεων θα ανακοινωθεί τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

Από τη Γραμματεία