Πρόοδος την Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

28-11-20 eperan 0 comment

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Πρόοδος την Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2020, στη διάρκεια του μαθήματος.

Διάρκεια:  Μια ώρα και 15 λεπτά.