Προπτ, Μέτρηση και Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου, ακύρωση σημερινού μαθήματος

07-12-20 eperan 0 comment

Το σημερινό μάθημα επιλογής “Μέτρηση και Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου” ακυρώνεται.

 

Η αναπλήρωσή του θα ανακοινωθεί σύντομα.