Προπτ, Μέτρηση και Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου, ακύρωση αυριανού μαθήματος

09-12-20 eperan 0 comment

Το αυριανό μάθημα επιλογής Μέτρηση και Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου, ακυρώνεται.

Η αναπλήρωσή του θα ανακοινωθεί σύντομα