Δελτίο Τύπου: “5 απαλλαγές από τις εξετάσεις επαγγελματικής πιστοποίησης ACCA”

11-12-20 eperan 0 comment

Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής με χαρά ανακοινώνει τη λήψη συνολικά 5 απαλλαγών από τις εξετάσεις για επιμέρους τμήματα (modules) της εξέτασης επαγγελματικής πιστοποίησης ACCA. 

 

Συγκεκριμένα, για αποφοίτους μεταξύ 1/1/2023-31/12/2027, έχουν ληφθεί οι ακόλουθες απαλλαγές (https://www.accaglobal.com/an/en/help/exemptions-calculator.html), με βάση τα μαθήματα του ΠΠΣ στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική:

1) Business and Technology (BT) (προηγούμενη ονομασία module: Accountant in Business)

2) Financial Accounting (FA)

3) Management Accounting (MA)

Οι παραπάνω 3 απαλλαγές χορηγούνται με τη λήψη πτυχίου

 

4) και 5), με βάση τη λήψη προβιβάσιμου βαθμού στα παρακάτω μαθήματα:

Financial Reporting (FR) Financial Statement Analysis (ΧΡΧΡΗ01-1)

Selected Topics in IFRS Accounting (ΧΡΛΟΓ28-1)

Financial Management (FM) Financial Management (ΧΡΧΡΗ01-1)

Corporate Finance (ΧΡΧΡΗ02)

International Financial Markets (ΧΡΔΧΑ01)

Portfolio Management (ΧΡΧΡΗ21)

 

Ο διεθνής οργανισμός ACCA έχει συνάψει συμφωνία συνεργασίας κοινού σχήματος εξετάσεων με το Ελληνικό Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών (ΣΟΕΛ) αναφορικά με τον τρόπο εξέτασης για τη λήψη της πιστοποίησης του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

 

Η συμμετοχή του Τμήματος στα ACCA accredited programs για την περίοδο  1/1/2023 -31/12/2027  μας καθιστά ιδιαίτερα χαρούμενους αναφορικά με προσπάθειες για εξωστρέφεια του Τμήματός μας, με δεδομένη επιπλέον την συνεργασία του ACCA με το Ελληνικό ΣΟΕΛ, καθώς παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτητές μας για διευκόλυνση στο ξεκίνημα μιας επαγγελματικής σταδιοδρομίας και στο χώρο της Λογιστικής.

Η κυρία Muska Ahmadzai, Senior Business Development Manager – Southern Europe, ACCA, σε συνεργασία με το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, θα πραγματοποιήσει παρουσίαση του Προγράμματος επαγγελματικής πιστοποίησης στη Λογιστική του διεθνούς οργανισμού ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) την Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021, ώρα 4-6μμ, μέσω MS Teams.

Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν την παρουσίαση μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή εδώ:

https://forms.gle/1oj95WfDZGxk9kfj7

 

Το Τμήμα επιπλέον συνεργάζεται και με τον διεθνή οργανισμό επαγγελματικής πιστοποίησης ICAEW για λήψη απαλλαγών από τις σχετικές επαγγελματικές εξετάσεις,  ο οποίος επίσης βρίσκεται σε συνεργασία με το ΣΟΕΛ για τον τρόπο απόκτησης της ιδιότητας του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή μέσα από κοινό σχήμα εξετάσεων.

(Credits for prior learning (CPL) – https://apps.icaew.com/cpldirectory)