Προπτ, Μέτρηση και Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου – Καθορισμός Τηλεδιαλέξεων

12-01-21 web.xrh 0 comment

Επιπρόσθετες τηλεδιαλέξεις του μαθήματος «Μέτρηση και Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου» θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου και την Δευτέρα 18 Ιανουαρίου, στις 18:00-20:00, μέσω της ίδιας ομάδας στο Teams.