Προπτ, Αγγλικά – Εξεταστική 7ου Εξαμήνου

10-02-21 web.xrh 0 comment

Οι φοιτητές που εξετάζονται στο μάθημα Αγγλικά 7ου Εξαμήνου θα πρέπει να μπουν στην ομάδα του MS Teams: [ΤΕΑΓΓ07] Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας, με κωδικό 6qa71an  για τις ταυτοποιήσεις.

Όσον αφορά το πρόγραμμα:

ΟΜΑΔΑ Α

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MICROSOFT TEAMS 11:00-11:30. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ Ή ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ECLASS 11:30-12:15. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 30 ΛΕΠΤΑ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

ΟΜΑΔΑ Β

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MICROSOFT TEAMS 12:15-12:45. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ Ή ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ECLASS 12:45-13:30. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 30 ΛΕΠΤΑ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ