Ενημέρωση για προαπαιτούμενα μαθήματα

18-02-21 eperan 0 comment

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, τα προαπαιτούμενα μαθήματα έχουν οριστεί σύμφωνα με τη διαμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών και αφορούν όλους τους φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα μετά το 2007.

Δεν μπορεί φοιτητής να εξεταστεί σε μάθημα που έχει προαπαιτούμενο, εάν πρώτα δεν εξεταστεί επιτυχώς στο προαπαιτούμενο μάθημα. Πάντα όμως κάνει δήλωση του μαθήματος, καθώς είναι εφικτό να εξεταστεί επιτυχώς και στα δύο αυτά συνδεόμενα μαθήματα κατά την εξεταστική του Σεπτεμβρίου.

Παραδείγματος χάριν, το μάθημα των «Αρχών Χρηματοοικονομικής Λογιστικής» είναι προαπαιτούμενο για το μάθημα «Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων (ΧΑΛΚ)». Αυτό σημαίνει ότι, στην εξεταστική Φεβρουαρίου δεν δύναται να εξεταστεί φοιτητής στο μάθημα της «ΧΑΛΚ» (γ’ εξάμηνο) εάν προηγούμενα δεν έχει λάβει προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα των «Αρχών Χρηματοοικονομικής Λογιστικής» (α’ εξάμηνο).

Ο φοιτητής μπορεί να εξεταστεί στην εξεταστική Σεπτεμβρίου στο μάθημα της «ΧΑΛΚ» εάν έχει λάβει προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα των «Αρχών Χρηματοοικονομικής Λογιστικής» κατά την εξεταστική του Ιουνίου, ή να εξεταστούν μαζί τα μαθήματα τον Σεπτέμβριο. Σε κάθε περίπτωση ο βαθμός για το μάθημα της «ΧΑΛΚ» προσμετράται μόνο με την προϋπόθεση λήψης προβιβάσιμου βαθμού στο μάθημα των «Αρχών Χρηματοοικονομικής Λογιστικής». Τέλος, να σημειωθεί ότι δεν δύναται να κρατούνται βαθμοί από εξεταστικές περιόδους.

Η ως άνω διαδοχική διαδικασία ισχύει αντίστοιχα και για το μάθημα «Παράγωγα Αξιόγραφα» το οποίο έχει προαπαιτούμενο το μάθημα «Προϊόντα Σταθερού Εισοδήματος», αλλά και για κάθε μάθημα που έχει προαπαιτούμενο κάποιο άλλο.

Από τη Γραμματεία