Προπτ, Εξετάσεις Αγγλικά 5 Σάββατο 20/2/2021

19-02-21 web.xrh 0 comment

Το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου διεξάγονται οι εξετάσεις του μαθήματος Αγγλικά 5.

Τα θέματα που θα σας δοθούν είναι όλα σε μορφή αντιστοίχισης (matching). Καλείστε να απαντήσετε σε 5 ασκήσεις. Κάθε μία άσκηση περιλαμβάνει 6 περιπτώσεις. Συνολικά θα κάνετε 30 αντιστοιχίσεις.

Ο καθαρός χρόνος της εξέτασης είναι 30 λεπτά.

Τα θέματα για όλους τους φοιτητές  θα εμφανιστούν στο eclass στις 10:10 μέσω της Ενότητας “Ασκήσεις”.

Πριν την έναρξη της εξέτασης, πρέπει να μπείτε στην πλατφόρμα Microsoft teams μέσω της οποίας θα γίνει η ταυτοπροσωπία. Βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί η κάμερα και το μικρόφωνό σας. Θα χρησιμοποιήσετε το σύνδεσμο του μαθήματος.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a10d7ce9a9a9d4e3a91846ad12830e692%40thread.tacv2/conversations?groupId=31f859e9-ce35-4f8e-bbf2-3c9311e35584&tenantId=d9c8dee3-558b-483d-b502-d31fa0cb24de

Συγκεκριμένα, οι φοιτητές με επίθετο Α-Λ θα ταυτοποιηθούν  στις 9.00-9.30.

Οι φοιτητές με επίθετο Μ-Ω θα ταυτοποιηθούν στις 9.30-10.00

Καλή επιτυχία