Ανακοίνωση Έναρξης Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2020-2021

01-03-21 web.xrh 0 comment

Πειραιάς, 1 Μαρτίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου ότι η διδασκαλία των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, θα αρχίσει την Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας.

Η εκπαιδευτική διαδικασία κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με τη χρήση μέσων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 20877/Ζ1/23-2-2021 (ΦΕΚ 722 Β/24.02.2021)

Διεύθυνση Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας

Δείτε την ανακοίνωση σε μορφή .pdf παρακάτω: