ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

02-03-21 eperan 0 comment

Ενημερώνονται οι φοιτητές ότι:

Α) τα κάτωθι μαθήματα έχουν απλώς μετονομαστεί, αλλά παραμένουν τα ίδια με τα προηγούμενα έτη:

  • Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (μετονομασία της Λογιστικής)
  • Παράγωγα Αξιόγραφα (μετονομασία του Παράγωγα Αξιόγραφα και Τεχνικές Αντιστάθμισης Κινδύνου)
  • Θεωρία Παιγνίων (μετονομασία του Προχωρημένη Μικροοικονομική-Θεωρία Παιγνίων)
  • Στοχαστικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά (μετονομασία της Στοχαστικής Χρηματοοικονομικής)
  • Αναλογιστικά Μαθηματικά (μετονομασία της Θεωρίας Κινδύνου)
  • Εταιρική Διακυβέρνηση (μετονομασία του Εταιρική Διακυβέρνηση και Ηθική)

Ως εκ τούτου, οι φοιτητές που έχουν περάσει το μάθημα με τον παλαιό τίτλο δεν μπορούν να το πάρουν εκ νέου, καθώς είναι το ίδιο μάθημα.

Β) Όσοι από τους φοιτητές με μητρώο έως και Χ16, οφείλουν:

– το μάθημα «Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου» 2ου εξαμήνου, δεν θα προσφερθεί κατά το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, αλλά θα το εξεταστούν κατά την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2021

– το μάθημα «Εταιρική Διακυβέρνηση» 2ου εξαμήνου για τα μητρώα έως Χ13, δεν θα προσφερθεί κατά το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, αλλά θα το εξεταστούν κατά την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2021

– το μάθημα «Αρχές Μάνατζμεντ» 4ου εξαμήνου, δεν θα προσφερθεί κατά το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, αλλά θα το εξεταστούν κατά την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2021

Γ) Όσοι φοιτητές οφείλουν μαθήματα επιλογής εαρινών εξαμήνων, θα πρέπει να επιλέξουν από τα μαθήματα επιλογής που προσφέρονται κατά το παρόν εαρινό εξάμηνο.

 

Εκ της Γραμματείας