Προπτ, Πρακτική Άσκηση

10-03-21 eperan 0 comment

 

Α.        Ανακοίνωση για την έναρξη της διαδικασίας επιλογής των ενδιαφερομένων να συμμετάσχουν στο μάθημα επιλογής «Πρακτική Άσκηση»

Οι φοιτητές/φοιτήτριες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο μάθημα επιλογής εαρινού εξαμήνου «Πρακτική Άσκηση» καλούνται να συμμετάσχουν σε διαδικτυακή ενημέρωση που θα λάβει χώρα την Παρασκευή, 12.03.2021 μέσω του συστήματος Microsoft Teams (κωδικός: qgb9imk), και ώρα 11πμ.

Προς προκαταρκτική σας ενημέρωση παρατίθενται κατωτέρω σύντομες πληροφορίες σχετικά με το μάθημα της «Πρακτικής Άσκησης» και των προϋποθέσεων συμμετοχής σε αυτή:

 • Οι διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης του Τμήματος, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021, είναι 125
 • Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται με χρηματοδότηση του Προγράμματος ΕΣΠΑ
 • Αμοιβή και ασφάλιση θα καλυφθούν μέσω ΕΣΠΑ
 • Αποτελεί μάθημα επιλογής εαρινού εξαμήνου
 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι φοιτητές κυρίως 8ου ή και μεγαλυτέρου εξαμήνου, αρκεί να αιτηθούν και να αξιολογηθούν θετικά
 • Ένας φοιτητής που έχει ήδη πάρει το μάθημα επιλογής «Πρακτική Άσκηση» δεν δικαιούται να επιλέξει εκ νέου ως μάθημα την «Πρακτική Άσκηση»
 • Φοιτητής που δεν χρωστάει μάθημα επιλογής εαρινού εξαμήνου, δεν δικαιούται να επιλέξει ως μάθημα την «Πρακτική Άσκηση»
 • Κριτήρια για την επιλογή των φοιτητών αποτελεί η βαθμολογία (δηλαδή, ο Μέσος Όρος βαθμολογία μέχρι τη στιγμή της επιλογής) και τα «χρωστούμενα» για τον Σεπτέμβριο μαθήματα
 • Διάρκεια Αιτήσεων Συμμετοχής: από 12/03/2021 έως και 26/03/2021
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος για το 2020-2021 είναι ο Καθ. Π. Σταϊκούρας, με Αναπληρωτή Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Επ. Καθ. Δ. Βολιώτη
 •  Ο Πίνακας των επιτυχόντων φοιτητών/φοιτητριών, οι οποίοι θα μπορούν να δηλώσουν το μάθημα, θα ανακοινωθεί στις 29/03/2021.
 • Συνοδευτικά με τον Πίνακα Επιτυχόντων θα ανακοινωθεί και ο Πίνακας Επιλαχόντων
 • Τυχόν ενστάσεις θα μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο eperan@unipi.gr έως και τις 2/4/2021

 

Β.        Δυνατότητα των ενδιαφερομένων να συμμετάσχουν στο μάθημα επιλογής «Πρακτική Άσκηση» όπως επιλέξουν επιπλέον μάθημα επιλογής

Λαμβάνοντας υπόψη τις όλως εξαιρετικές συνθήκες και την εν γένει αβεβαιότητα που έχει δημιουργηθεί τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου ως προς την πορεία του προγράμματος-μαθήματος της Πρακτικής Άσκησης, το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής αποφάσισε τα ακόλουθα προκειμένου να διευκολύνει όλους τους φοιτητές που έχουν επιλέξει το ως άνω μάθημα:

(α)       Οι φοιτητές που θα επιλεγούν για το μάθημα της «Πρακτικής Άσκησης», διατηρούν την ευχέρεια, προκειμένου να έχουν τη μέγιστη δυνατή εξασφάλιση, όπως επιλέξουν και παρακολουθήσουν ένα ακόμη μάθημα επιλογής από τα λοιπά προσφερόμενα, σε αντικατάσταση της Πρακτικής Άσκησης (εάν τελικώς αυτή δεν πραγματοποιηθεί λόγω των επικρατουσών συνθηκών).

Η σχετική δήλωση θα πρέπει να γίνει άμεσα και συγκεκριμένα έως την Δευτέρα 5-4-2021, με συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας https://forms.gle/tUsK3THbEbeLZox4A αναφέροντας το συγκεκριμένο μάθημα επιλογής που θα αντικαταστήσει την Πρακτική Άσκηση (εάν τελικώς αυτή δεν πραγματοποιηθεί λόγω των επικρατουσών συνθηκών).

(β)       Διευκρινίζεται ότι οι φοιτητές που θα επιλέξουν, κατά τα αναφερόμενα, ένα μάθημα επιλογής διατηρούν το δικαίωμα συμμετοχής στην «Πρακτική Άσκηση», εφόσον αυτή επιτραπεί από τις συνθήκες. Θα υπάρχει σχετική ενημέρωσή σας ως προς τη δυνατότητα διενέργειας της Πρακτικής Άσκησης, ανάλογα με τις διαμορφούμενες συνθήκες. Κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης, η ενημέρωση που έχουμε λάβει είναι ότι το μάθημα της «Πρακτικής Άσκησης» θα διεξαχθεί κανονικά.

 

Γ.        Δυνατότητα των ενδιαφερομένων να συμμετάσχουν στο μάθημα επιλογής «Πρακτική Άσκηση» όπως επιλέξουν επιπλέον μάθημα επιλογής

Προς διευκόλυνσή σας, παρατίθενται κατωτέρω, εν είδει ερωτο-απαντήσεων, χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το μάθημα επιλογής της «Πρακτικής Άσκησης»

 

Ενδεικτικές Ερωταπαντήσεις:

 1. Πόσο διαρκεί η πρακτική άσκηση;
 • Η Πρακτική Άσκηση έχει διάρκεια 3 μήνες
 1. Έχω δικαίωμα σε άδειες;
 • Ναι, έχετε δικαίωμα έως δύο (2) μέρες άδεια το μήνα, συνολικά έξι (6) στο σύνολο της πρακτικής
 1. Πληρώνομαι για την πρακτική άσκηση;
 • Ναι, υπάρχει αμοιβή, την οποία λαμβάνετε αφού ολοκληρωθεί η πρακτική άσκηση, ανακοινωθούν οι βαθμολογίες και ελεγχθούν τα έγγραφα τέλους πρακτικής που πρέπει να προσκομίσετε.
 1. Μπορώ να επιλέξω εγώ εταιρεία, ή κάποιος άλλος επιλέγει για εμένα;
 • Η τελική επιλογή της εταιρείας γίνεται καθαρά από τον φοιτητή.
 • Ο φοιτητής αφού επιλεγεί, μπαίνει στο σύστημα https://praktiki.unipi.gr/e-praktiki/pa_index και κάνει την εγγραφή του
 • Το Τμήμα εγκρίνει τη συμμετοχή του
 • O φοιτητής ανεβάζει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, συμπεριλαμβανομένου του βιογραφικού του
 • Επιλέγει από τις εταιρείες και τις θέσεις που υπάρχουν διαθέσιμες εκεί
 • Μπορεί να επιλέξει να επικοινωνήσει με παραπάνω από μία εταιρεία, προκειμένου να λάβει καλύτερη πληροφορία για τις υφιστάμενες θέσεις και να κάνει την τελική επιλογή του
 • Εφόσον υπάρχει κάποια εταιρεία για την οποία ενδιαφέρεται και δεν είναι στο σύστημα αυτό, μπορεί να ενημερώσει την εταιρεία να μπει στο σύστημα και να προχωρήσει η διαδικασία
 • Μέχρι την τελική σας επιλογή, υπάρχει συνεργασία με το Τμήμα, το οποίο είναι δίπλα σας και δρα προς όφελός σας
 1. Μπορώ να επιλέξω αρχικά ότι θέλω πρακτική στην επαρχία και αφού επιλεγώ να αλλάξω γνώμη;
 • Βεβαίως μπορείτε, πάντα σε συνεννόηση με το Τμήμα και σε εύλογο χρονικό διάστημα.
 1. Μπορώ να ζητήσω να κάνω πρακτική άσκηση με πολύ περιορισμένους όρους: πχ πρακτική άσκηση στην Εθνική Τράπεζα στην Πάτρα;
 • Ναι, μπορείτε.
 1. Εργάζομαι ήδη κάπου. Μπορώ να κάνω πρακτική;
 • Όχι, δε μπορείτε.
 1. Παίρνω επίδομα ανεργίας. Μπορώ να κάνω πρακτική;
 • Όχι, δε μπορείτε να παίρνετε επίδομα το διάστημα που κάνετε πρακτική.
 1. Αν οι θέσεις που είναι διαθέσιμες στο σύστημα, δεν είναι αυτές που θα ήθελα να κάνει τη πρακτική μου, μπορώ να μην κάνω πρακτική;
 • Εννοείται ότι, εφόσον ένας φοιτητής δεν ικανοποιείται από τις διαθέσιμες θέσεις, μπορεί να αποχωρήσει από την πρακτική άσκηση. Ωστόσο, μέσα στο σύστημα e-praktiki υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες και σίγουρα όλων των ειδών οι διαθέσιμες θέσεις.
 1. Ποιο είναι το διάστημα διενέργειας πρακτικής;
 • 1/7/2021  – 30/9/2021.

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση: https://forms.gle/tUsK3THbEbeLZox4A

Η τελική επιλογή θα είναι δική σας.