Προκήρυξη για διδακτορικό φοιτητή

22-03-21 eperan 0 comment

Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του   Πανεπιστημίου Πειριαώς προκυρήσει μια θέση Υποψήφιου Διδάκτορα (χωρίς χρηματική αμοιβή) με έναρξη τον Οκτώβριο του 2021.

 

Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης είναι: “Θεωρία Παιγνίων και Σχεδιασμός Πληροφόρησης”.

 

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει:

α) να είναι απόφοιτοι Οικονομικών ή Θετικών Επιστημών

β) να διαθέτουν Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ομοταγούς Ιδρύματος της αλλοδαπής, στα γνωστικά αντικείμενα έρευνας και διδασκαλίας του τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ή συναφούς αντικειμένου

γ) να υπάρχει θετική εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων,

δ) να διαθέτουν αποδεικτικό τουλάχιστον καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες για το διδακτορικό πρόγρμμα του τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής μπορείτε να απευθυνθείτε  στην ιστοσελίδα  του Προγράμματος https://bankfin.unipi.gr/doctoral/ ή μέσω ηλεκτρονικόυ ταχυδρομείου στην διεύθυνση dvoliotis[at]unipi.gr (Επ. Καθηγητής Δημ. Βολιώτης)