Προπτ, Ακύρωση και Αναπλήρωση Τηλεδιάλεξης

23-03-21 eperan 0 comment

Η τηλεδιάλεξη του μαθήματος “Υπολογιστική Χρηματοοικονομική” σήμερα Τρίτη 23 Μαρτίου στις 12:00-14:00 δε θα πραγματοποιηθεί.

Η αναπλήρωσή της θα γίνει την Τρίτη 30 Μαρτίου 14:00-16:00.