Προπτ, Ακύρωση και Αναπλήρωση Τηλεδιάλεξης

26-03-21 eperan 0 comment

Η τηλεδιάλεξη του μαθήματος “Υπολογιστική Χρηματοοικονομική” σήμερα Παρασκευή 26 Μαρτίου στις 14:00-16:00 δε θα πραγματοποιηθεί. Η αναπλήρωσή της θα γίνει την Τρίτη 6 Απριλίου 14:00-16:00.