Προπτ, Θεωρία Παιγνίων, ακύρωση μαθήματος

26-03-21 eperan 0 comment

Η σημερινή διάλεξη του μαθήματος επιλογής “Θεωρία Παιγνίων” δεν θα πραγματοποιηθεί.

Θα αναπληρωθεί κατόποιν συνεννοήσεως.