Πρακτική Άσκηση, επιλέξιμα μητρώα φοιτητών για πρακτική άσκηση το 2021 #2

02-04-21 eperan 0 comment

2/4/2021

Αγαπητοί φοιτητές, αγαπητές φοιτήτριες:

Τα επιλέξιμα μητρώα για πρακτική άσκηση του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής είναι τα παρακάτω.

Οριστικός Πίνακας Πρακτικής Άσκησης

Α.Μ.
x17084
X17068
x17112
x17009
x17057
X17089
x17118
X16088
x17078
x17008
x17020
x17011
x17154
x16128
x13174
X17065
x17039
x17142
x17026
x17001
x17153
x17157
X17110
x17029
x17149
x17015
x17021
X17122
X17167
x17145
x17055
X17092
x17102
x17083
x17100
x17094
x17132
x17120
x17002
X17028
x17034
X17126
X16102
x17071
x17131
X17152
x17125
x17141
x17066
x17060
x17143
X16060
x16148
x17130
X17012
x15010
x16045
x17080
x17046
x17070
x17139
x17004
x16008
x17085
x16120
x17045
x13203
x17123
X17091
x16018
x17098
x16108
x17117
x17137
x17160
x17051
X10087
x17108
x17058
x17005
x15086
x17074
X17086
x17116
x17099
X16112
x17134
x17133
x17107
x16136
x17151
x13207
X16022
x17048
X15033
x16066

 

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης