Προπτ, Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, συμπληρωματική ηλεκτρονική διάλεξη

08-04-21 eperan 0 comment

Αγαπητοί φοιτητές,

Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι θα πραγματοποιηθεί συμπληρωματική ηλεκτρονική διάλεξη στο μάθημά μας και την Τρίτη 13/4/2021 μεταξύ 11.30-1μμ (ξεκινώντας στις 11.30 το πρωί ακριβώς – θα δημιουργηθεί σχετικό meeting στο Teams μετά τη διάλεξη της Δευτέρας 12/4/2021). Για εκείνη την ημέρα, θα τροποποιηθεί το πρόγραμμα των ωρών γραφείου καθώς θα παραμείνω συνδεδεμένη στο meeting μετά το μάθημα για επίλυση πιθανών αποριών.

Σ. Αναγνωστοπούλου