Καθηγητής Δ. Μαλλιαρόπουλος, ώρες γραφείου

12-04-21 eperan 0 comment

Ο Καθηγητής Δ. Μαλλιαρόπουλος θα δέχεται φοιτητές για ώρες γραφείου κάθε Τρίτη 2:00-3:00μμ, στο Meeting με τίτλο “Ώρες Γραφείου”