Δρ Π. Σαμαρτζής, ώρες γραφείου

14-04-21 eperan 0 comment

Οι ώρες γραφείου για τον Δρ Π. Σαμαρτζή είναι κάθε Τετάρτη 10:00-11:00 πμ, στο meeting για τις ώρες γραφείου στο MS Teams.