Προπτ, Μαθηματικα ΙΙ, ακύρωση σημερινού μαθήματος

19-04-21 eperan 0 comment

Μαθηματικά ΙΙ, 2ο εξάμηνο

Το σημερινό μάθημα δεν θα πραγματοποιηθεί, λόγω ασθένειας του διδάσκοντος.