Προπτ, Στοχαστικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά, ακύρωση μαθήματος

21-04-21 eperan 0 comment

21/4/2021

Στοχαστικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά, Μάθημα Επιλογής Εαρινού

Το σημερινό μάθημα δεν θα πραγματοποιηθεί, λόγω ασθένειας του διδάσκοντος.