Φοιτητικός Διαγωνισμός “Νίκος Αναλυτής” 2021 – Ανακοίνωση

24-05-21 web.xrh 0 comment

Δείτε στο αρχείο .pdf την ανακοίνωση για τον 6ο Κύκλο φοιτητικού διαγωνισμού από το CSR HELLAS «Νίκος Αναλυτής», που έχει ως στόχο τη διασύνδεση της επιχειρηματικής κοινότητας με την
ακαδημαϊκή και τους φοιτητές.