Ορισμός Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής παρακολούθησης και διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς

31-05-21 web.xrh 0 comment

Παρακαλούμε δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο .pdf