Ορισμός Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής παρακολούθησης και διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

31-05-21 web.xrh 0 comment

Παρακαλούμε δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο .pdf