Προπτυχιακό, Εξεταστική Ιουνίου- Ιουλίου 2021

02-06-21 eperan 0 comment

Η εξεταστική Ιουνίου – Ιουλίου 2021 θα διεξαχθεί εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά.

Οι φοιτητές / φοιτήτριες θα πρέπει να είναι είναι συνδεδεμένοι καθόλη τη διάρκεια της εξέτασης και στο MSTeams (κωδικός αναζήτησης 4sfurt0) και στο eclass (στο εκάστοτε μάθημα), προκειμένου να ληφθεί υπόψη η βαθμολογία τους. Όλοι/όλες οι φοιτητές /φοιτήτριες οφείλουν να παρέχουν στον εξεταστή και στους επιτηρητές τη δυνατότητα ταυτοποίησης των στοιχείων τους και να ανοίγουν κάμερα στην ατομική κλήση του επιτηρητή ή του εξεταστή. Μη ταυτοποίηση επιφέρει μηδενισμό του γραπτού.

Απαγορεύεται ρητά η καταγραφή των εξετάσεων. Το Τμήμα και οι εξεταστές δεν επιτρέπουν τη μερική ή ολική αναπαραγωγή των εξετάσεων – θεμάτων.

Οι βεβαιώσεις θα δίνονται ηλεκτρονικά μέσω συμπλήρωσης συγκεκριμένης φόρμας την ώρα της εξέτασης. μισή ώρα μετά το πέρας της εξέτασης η πλατφόρμα θα κλείνει. Δυνατότητα παροχής βεβαιώσεων θα υπάρχει μόνο μέσω της πλατφόρμας. Αν κάποιος/α φοιτητής/φοιτήτρια ξεχαστεί και δεν ζητήσει να λάβει βεβαίωση την μέρα της εξέτασης, θα πρέπει να απευθυνθεί αποκλειστικά και μόνο στον εξεταστή.

Καλή Επιτυχία!

 

Πρόγραμμα Εξεταστικής — Ορθή Επανάληψη

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στις Εξετάσεις του Τμήματος